Bouwreflectie

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt 
Peter F. Drucker 

Bouwreflectie

Bouwreflectie is een instrument gebaseerd op het geven van feedback op bouwprojecten. Twee collega’s, afkomstig uit de organisaties van opdrachtgever en opdrachtnemer, geven samen feedback na afloop van een bespreking of overleg. Dit met het doel om mensen bewust te maken van hun houding & gedrag. 

Het geven en het ontvangen van feedback is niet vrijblijvend. Na de feedback gaan reflectoren met de projectteams in gesprek: Herkennen jullie de feedback? Wat is de reden waarom deze situatie is ontstaan? Hoe kan het anders? Wat is daarvoor nodig? Welke afspraken maken jullie? In de basistraining bouwreflectie staan feedback geven en vragen stellen centraal. Geïnteresseerd in een training bouwreflectie voor de eigen organisatie? Dat kan!

Training op maat

Communicatie en samenwerking, het zijn standaard begrippen waar iedereen wel weet van heeft. Vaak gaat het gewoonweg goed. Soms niet en dan is een korte training of workshop effectief. Denk bijvoorbeeld aan: elkaar aanspreken, sneller besluiten nemen, scenario’s verkennen. In goed overleg met de klant maak ik een training of workshop op maat. Uiteraard wordt hierbij gebruik gemaakt van eerdere ervaringen of cases uit de (project)praktijk. 

Passie

‘Werken aan goed samenwerken is haar passie. Ze weet de mensen er enthousiast voor te maken en
laat ze zelf in de praktijk ontdekken dat het héél effectief en nog leuk is ook!’


Jan Moerkerk, directeur Bouwreflectie B.V.

Krachten bundelen

‘Ik heb Ineke leren kennen in het kader van bouwreflectie. Hoewel we beiden een andere achtergrond
hebben en heel verschillend zijn, hebben we onze krachten gebundeld. Dat zorgde voor de nodige
ontwikkeling en vooruitgang. Het samenwerken met Ineke was een succes en voor herhaling vatbaar
is gebleken. Ineke is een zeer gedreven, enthousiaste professional, die haar oordeel uitstelt, een ander
de ruimte geeft en zichzelf inzet ten behoeve van de benodigde ontwikkeling.’


Alexandra Brinkmann-Tetteroo, programmamanager provincie Noord-Holland