Team coaching

"Ik neem niet de beste spelers, maar het beste team mee naar de Olympische Spelen."
Paul van Ass

Teamontwikkeling

Een goed team is zich bewust van elkaars kwaliteiten en valkuilen. Een goed team weet dat samenwerking met regelmaat aandacht vraagt. En durft het aan om hierover het gesprek te voeren.  Het groeps model van Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van teams in de tijd. Volgens Tuckman is het doorlopen van alle fasen noodzakelijk om als team te groeien tot een optimaal functionerende groep. In de praktijk blijkt dat teams niet alle fasen doorlopen en soms halverwege blijven steken. Ze ontwikkelen dan gedragsregels en afspraken die contraproductief zijn en teamprestaties in de weg staan.

 

In teamontwikkeling is het belangrijk om inzicht te hebben in elkaars leiderschapsstijl. Management Drives gaat uit van 6 kleuren, weergegeven in een matrix. Uitgangspunt is dat je samen kunt groeien, door elkaars krachten te kennen. Management Drives biedt een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en van de individuen in het team. 


Coaching

Soms is er behoefte aan persoonlijke aandacht om zaken weer op de rit te krijgen. We formuleren samen de coachingsopdracht en bespreken in enkele gesprekken wat relevant is. 

 

Wat is de film van je leven? Wat was je droom en waar sta je nu? We pellen de lagen af en gaan terug naar de kern. Wat houd je tegen om niet te doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Waar heb je door laten leiden en wat hebben de omstandigheden jou gebracht. Wat is jouw toekomst?

Mensenmens

‘Ik heb Ineke leren kennen als een kundig mensenmens. Ze luistert goed, analyseert scherp en adviseert vriendelijk én daadkrachtig. Ineke heeft mij en mijn teams vaker geholpen om goede stappen te maken in resultaatgerichtheid, het aanspreken op en het verbinden van. Ineke zorgt voor scherpte. Ik ben blij dat ik met haar mag werken.’

Henk Meuldijk, projectmanager RWS

Focus

‘Ineke heeft oog voor alle belangen binnen een IPM-team. Ze geeft mij altijd het gevoel dat ze alleen met mijn project bezig is. Met de inbreng van alle deelnemers weet ze een mooi programma samen te stellen. En aan het einde van de dag zijn er geen open eindjes meer. Ineke treedt niet teveel op de voorgrond en is best gezellig. Dat merk je ook na een intensieve teamsessie.’

Jaap Zanelli, manager Projectbeheersing RWS