Over Ineke

‘Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.’ 
H. Jackson Brown jr. 

Over mij

Van nature ben ik ontzettend nieuwsgierig en wil ik blijven leren. Inmiddels ben ik ruim 20 jaar werkzaam in de bouw- en infrasector in beleids- en adviesfuncties. Als zelfstandige begeleid ik ruim 11 jaar teams en projecten in effectieve samenwerking. In mijn aanpak staan twee kernbegrippen centraal: verbinden en keep it simple.

 

Ik ben niet ‘die mevrouw op dat podium’, maar sta liever tussen mensen. Verbinden betekent voor mij contact maken met de ander en vanuit vertrouwen een goed resultaat neerzetten. Keep it simple wil voor mij zeggen: maak zaken niet onnodig ingewikkeld en kom tot de kern.

Mijn missie

Mijn missie is om jou en je team op een niveau hoger te brengen in de samenwerking. Noem het een stap zetten naar effectiever gedrag. En daarbij keuzes leren maken vanuit eigen talenten en verantwoordelijkheden. Effectieve samenwerking begint met accepteren dat er onderdelen zijn waar je persoonlijk aan kunt werken. Ik maak mensen bewust van wat ze doen en welk gedrag ze vertonen. Is het effectief of kan het ook anders? Tot slot stel ik de vraag of men hieraan wil werken of niet. Dit is mijn vertrekpunt. 

Mijn ervaringen

Wil je weten bij welke projecten ik onder meer betrokken ben geweest?

Duidelijkheid

‘Goede samenwerking vraagt om duidelijkheid. Wat speelt er en wat is er van belang? Ineke weet dit

op tafel te krijgen én bespreekbaar te maken.’

Robert Nadorp, coach/mediator


Feest

´Ineke zegt helder waar het op neerkomt, en doet dat op zo´n manier dat ze tegenstellingen overbrugt. Zo bouwt ze aan vertrouwen tussen partijen. En…maakt ze samenwerken tot een feest!´


Robert Galjaard, directeur Quadanz

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: Alexandra Braun, Piet Hein Schuijff,
Anne Jacobs en Nicole Segers.